dissabte, 8 de desembre de 2012

VOCABULARI bàsic PICTOGRÀFIC

amb dificultat ortogràfica

Maria Valenzuela Góngora ens proposa una biblioteca de paraules, classificades per funció gramatical i per temes, convertides en imatges relacionades amb el seu significat i que pretenen ajudar a la millora de l'ortografia de l'alumne.
Nosaltres hem agafat aquesta idea, però han estat els mateixos alumnes que han elaborat les paraules amb pictogrames. Així com s'anava treballant al llarg del curs, la regla ortogràfica pertinent, s'anava elaborant aquest petit diccionari pictogràfic.

Les paraules es plastificaven i s'expossaven a classe. A part, es realitzaven altres activitats:
  • Elaborar frases amb cada paraula o amb més d'una en la mateixa frase.
  • Incloure les paraules treballades al dictat.
  • Treballar amb elles el gènere i el nombre.
  • Ordenar-les alfabèticament.
En aquestes activitats el record immediat, gràcies a la memòria visual, de la làmina farà que escrigui bé la paraula, i una vegada fixada, no haurà de recordar-se de la làmina per no cometre faltes d'ortografia.

Aquesta activitat la varen posar en pràctica amb els alumnes de 3r de primària, amb la col.laboració de les tutores. La valoració va ser positiva, i animen a que es treballi l'ortografia d'aquesta forma perquè realment l'eficàcia està provada i per als alumn@s és moltíssim més motivador.

Vos presentem algunes de les paraules que varen elaborar els alumnes.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada