divendres, 7 de desembre de 2012

LA DIFICULTAT EN L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES


La dificultat en l’aprenentatge de les matemàtiques o discalculia  és una dificultat d’aprenentatge específica (DEA) en matemàtiques.  Es tracta de dificultats relacionades amb l’aprenentatge i la utilització dels nombres i  amb la comprensió i la realització de càlculs matemàtics. Afecta a un percentatge de la població infantil al voltant del 3-6% i es pot diagnosticar entre 6 i els 8 anys de manera precisa.  El diagnòstic pot ser complicat ja que se sol confondre amb el TDA-H i amb la falta de motivació i d’interès cap a les matemàtiques.

No existeix una única forma del trastorn i les dificultats que es presenten són molt variables segons la persona i també depenen del moment i de l’edat.  En general podem observar diferents símptomes però els que habitualment observem a les aules són: []dificultats freqüents amb els nombres, confusió dels signes ( +, -, > < =...), inversió de nombres, comptar amb els dits, lentitud en el càlcul mental, dificultats d’orientació espacial, la lateralitat, el temps, dificultats per recordar conceptes, les taules de multiplicar, seqüències i seriacions....

El tractament de les dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques passa per una reestructuració cognitiva en les habilitats matemàtiques per part d’un especialista.  Consisteix fonamentalment en l’ensenyament d’estratègies cognitives que els facilitin el càlcul mental i la percepció i raonament visuals.  D’altra banda a l’escola hem d’adaptar els aprenentatges matemàtics a les capacitats de cada alumne i utilitzar canals adequats de recepció de la informació.  I avui dia comptem amb un canal de gran valor que són les TAC.

Així que per a l’aprenentatge de les matemàtiques dels nins amb dificultats resulta molt recomanable la utilització d’activitats com les que proposam a continuació.  Per ells resulta més motivador i gratificant ja que aprenen amb un mitjà que és habitual a la seva vida, com és l’ordinador o la tablet.  A més com que les activitats tenen diferents nivells de dificultat i de complexitat no els crea cap angoixa ja que cada un va al seu ritme.  D’altra banda resulten més efectives per assolir conceptes ja que la correcció és automàtica, al moment.  Tot d’una veuen l’errada i tenen la possibilitat d’autocorregir-se.

Espero que us sigui d’ajuda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada